تعداد عنوان ها: 699
تعداد در صفحه:
مرتب سازی:

smartphone apps for smart farmers

smartphone apps for smart farmers

Useful Apps

Useful Apps

Agricultural Mobile Apps: A review and update

Agricultural Mobile Apps: A review and update

Apps for Agriculture

Apps for Agriculture

Mobile Applications for Agriculture and Rural Development

Mobile Applications for Agriculture and Rural Development

یاشیللق - شماره 5 - بهار 1395

یاشیللق - شماره 5 - بهار 1395

غذای سالم ، بهداشت و امنیت غذایی

غذای سالم ، بهداشت و امنیت غذایی