آماده سازی مراکز تکثیر میگو با تأکید بر ایمنی زیستی

  • نوع رسانه : اسلایدویژن
  • موضوعات : سخت پوستان (میگو،خرچنگ،غیره)
  • پدید آورنده : دکتر محمد خلیل پذیر
  • کلیدواژگان / برچسب ها: میگو ,ایمنی زیستی,

  • تعداد مشاهده

توضیحات