خلاصه مدیریتی تحلیل امنیت غذایی کشور تا 2050 با مدل‌سازی همبست آب، زمین، غذا و محیط‌زیست: چشم انداز و سیاست‌های لازم


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات