اصول بهداشتی در مراکز پرورش ماهیان گرمابی


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

رعایت اصول بهداشت در مدیریت مراکز پروش دام، طیور و آبزیان، مهم‌ترین عامل برای تأمین سلامت حیوانات و تولید مواد پروتئینی سالم است. در مراکز پرورش ماهیان گرمابی چه اصولی لازم است رعایت شود؟ این بروشور راهنمای شما خواهد بود.