بیماری‌های مهم ماهیان گرمابی


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

یکی از راه‌های مهم مبارزه با بیماری‌ها، آشنایی با نشانه‌های آن‌هاست؛ چرا که به محض مشاهده‌ می‌توانیم در خصوص اطلاع رسانی به مراجع مرتبط، درمان و فعالیت‌‌های مربوط به پیشگیری از شیوع بیماری اقدام و در نتیجه از خسارات گاه غیرقابل جبران آن‌ها جلوگیری کنیم. بدیهی است که پیشگیری از رنج حیوانات یکی از وظایف انسانی پرورش دهندگان و کسانی است که از آن‌ها نگهداری می‌کنند و این مهم با تشخیص بیماری و اقدامات به‌‌موقع محقق خواهد شد.
با مطالعه‌ی این بروشور با بیماری‌های مهم ویروسی‌، باکتریایی، قارچی، انگلی و بیماری‌های ناشی از عوامل تغذیه‌ای، محیطی و مسمومیت‌ها در ماهیان گرمابی آشنا می‌شوید.