از حیوانات خود در برابر بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک(PPR) محافظت کنید


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

در این پوستر به نشانه‌های بیماری، پیشگیری و مواردی که در صورت بروز بیماری لازم است رعایت شود، اشاره شده است.