آشنایی با طاعون نشخوارکنندگان کوچک ppr


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

مطالعه‌ی این بروشور به شما کمک می‌کند با عامل بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک، انتقال و انتشار بیماری، ظهور بیماری در گله، نشانه‌های ظاهری آن و نشانه‌های بیماری پس از کالبد کشایی (که البته این بخش جزو اختیارات دامپزشک است)، کنترل، پیشگیری و درمان بیماری و آنچه در صورت ابتلای دام‌ها لازم است انجام شود، آشنا خواهید شد.