برنامه جهانی ریشه کنی طاعون نشخوارکنندگان کوچک(PPR)


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

برای تشخیص بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک و کنترل و پیشگیری به‌موقع از شیوع آن، لازم است نشانه‌های بیماری را بدانید و پس از آن بدانید که اگر بیماری در دام‌ها رخ داد چه کارهایی لازم است انجام شود. پوستر حاضر در زمانی بسیار کوتاه شما را در این زمینه راهنمایی می‌کند.