آشنایی با بیماری لمپی اسکین LUMPY SKIN


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

سرفصل‌های بروشور: تعریف بیماری، راه‌های انتقال، کنترل و پیشگیری، ریشه کنی بیماری و درمان.
لمپی اسکین بیماری ویروسی با سرعت انتشار بالاست که سلامت و بهداشت گاو و گاومیش‌ها را تهدید می‌کند و خوشبختانه جزو بیماری‌های مشترک میان انسان و حیوان نیست. حشرات و شرایط آب و هوایی با شیوع این بیماری ارتباط مستقیم دارند. رعایت توصیه‌های بهداشتی از قبیل مبارزه با حشرات، رعایت اصول بهداشت دام و جایگاه، سمپاشی منظم، جلوگیری از تجمع و ماندگاری کود در جایگاه و سمپاشی آن پس از خارج کردن، و...از بروز و شیوع این بیماری که رنج حیوانات و زیان اقتصادی قابل توجه دامدار را به دنبال دارد، پیشگیری می‌کند.