دانستنی‌های ضروری در خصوص گوشت ماهی و میگوی سالم و بهداشتی


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

هدف همه‌ی ما از خریداری و مصرف مواد غذایی، از جمله پروتئین حیوانی، رفع نیاز بدن و استفاده بردن از یک مواد مغذی سالم و بهداشتی است. برای رسیدن به این هدف لازم است از مشخصات سالم بودن این مواد که برای خریدار و مصرف کننده قابل تشخیص است آگاهی داشته باشیم. این اطلاعیه در ارتباط با گوشت سفید ماهی و میگو، اطلاعات لازم را اختیار ما قرار داده است.