آشنایی با بیماری آبله میمونی


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

اذهان عمومی به طور معمول از شنیدن اخبار رویدادها، از جمله بروز و شیوع یک بیماری، آشفته می‌شود. یکی از راه‌های مهم مقابله با این آشفتگی، شناخت رویداد و کسب اطلاع لازم برای برخورد با آن است. آبله میمونی بیماریی بازپدید است؛ یعنی جدید نیست؛ اگرچه هنوز به طور کامل شناخته نشده و تا امروز درمان و واکسن اختصاصی ندارد؛ ولی دانستن این که ویروس این بیماری در چه حیواناتی و در چه مناطقی وجود دارد و راه‌های انتقال و گسترش آن در جمعیت انسانی و حیوانات چیست، به ما کمک می‌کند از آشفتگی فاصله بگیریم و از اطلاعات موجود، برای پیشگیری از وقوع احتمالی آن استفاده کنیم. این متن شما را با بیماری، راه‌های انتقال ویروس، نشانه‌های بیماری در انسان و حیوانات و راه‌های پیشگیری از ابتلا آشنا خواهد کرد.