اپلیکیشن محاسبه و کنترل ریزش کمباین غلات

  • نوع رسانه : نرم افزارهای تلفن همراه
  • پدید آورنده : سید مرتضی صداقت حسینی و احمد صادقی

    تعداد مشاهده
    تعداد دریافت فایل

توضیحات