انتقال یافته های تحقیقاتی سیب زمینی "معرفی محلول غذایی سیلیسیم سولفونه شده با گوگرد عنصری S8 برای تولید مینی تیوبر سیب زمینی از میکروتیوبر درو ن شیشه ای"


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات