تب خونریزی دهنده‌‌ کریمه- کنگو، بیماری پر خطر ولی قابل پیشگیری


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

تب کریمه‌-کنگو جزو بیماری‌های مشترک میان انسان و حیوانات است و قابلیت انتقال از انسان به انسان را هم دارد. با توجه به اهمیت این بیماری ‌در بهداشت عمومی و ضرورت شناخت آن به‌منظور پیشگیری از بروز و شیوع بیماری در جمعت انسانی و دامی، در نشریه‌ی حاضر به پرسش‌هایی که در زمینه آشنایی با تب خونریزی دهنده کریمه- کنگو، حیواناتی که در انتقال آن نقش دارند، فصلی که بیماری بیشترین شیوع را دارد، نشانه‌های بیماری در دام و انسان، راه‌های پیشگیری و کنترل آن،... وجود دارد، پاسخ داده شده است.