خشکسالی و رابطه آن با آبیاری تحت فشار

  • نوع رسانه : اسلایدویژن
  • موضوعات : سایر موضوعات باغبانی
  • پدید آورنده : مدیریت هماهنگی ترویج خراسان شمالی

    تعداد مشاهده
    تعداد دریافت فایل

توضیحات