اجرای صحیح شخم در جهت عمود بر شیب اراضی کشاورزی و ارتباط با آن خشکسالی

  • نوع رسانه : اسلایدویژن
  • موضوعات : سایر موضوعات باغبانی
  • پدید آورنده : مدیریت هماهنگی ترویج استان کردستان

    تعداد مشاهده
    تعداد دریافت فایل

توضیحات