اجرای صحیح شخم در جهت عمود بر شیب اراضی کشاورزی و ارتباط با آن خشکسالی

نوع رسانه: اسلایدویژن
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 823
تعداد دریافت فایل: 199