جلوگیری از تنش کم آبی و مدیریت صحیح آبیاری1

  • نوع رسانه : اسلایدویژن
  • موضوعات : سایر موضوعات باغبانی
  • پدید آورنده : مدیریت هماهنگی ترویج استان کرمانشاه

    تعداد مشاهده
    تعداد دریافت فایل

توضیحات