راهنمای توصیه کودی برای محصولات زراعی مرکز جهاد کشاورزی گمیشان

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات پنبه
تعداد صفحات: 32
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 420
تعداد دریافت فایل: 119