راهنمای توصیه کودی برای محصولات زراعی مرکز جهاد کشاورزی نوده ملک

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
سایر
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات پنبه
تعداد صفحات: 37
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 359
تعداد دریافت فایل: 95