بهره برداری و نگهداری از سامانه های آبیاری قطره ای

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
سایر
نویسنده : امیر اسلامی
کلیدواژگان / برچسب ها :
نظام نوین ترویج
تعداد صفحات: 17
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 730
تعداد دریافت فایل: 813