نکات فنی اجرای آبیاری تیپ در مزرعه

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
سایر
کلیدواژگان / برچسب ها :
آبیاری تیپ / نکات فنی آبیاری تیپ
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395

دانستن نکات فنی در خصوص اجرای آبیاری تیپ به ارتقای کیفی سیستم آبیاری، افزایش،راندمان و عملکرد بهتر کمک نموده و برخی از مشکلات مبتلا به سیستم در مراحل اجرا و بهره برداری را راحت تر رفع خواهد کرد این نشریه در نظر دارد تا نکاتی که باید کشاورزان از یک سیستم آبیاری تیپ بدانند را به زبان ساده آموزش دهد .
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 1,141
تعداد دریافت فایل: 1,397