ملاحظات استفاده از سیستم آبیاری تیپ برای آبیاری گندم در شرایط شور .


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

آبیاری تیپ یکی از روش های آبیاری تحت فشار است که امروزه برای طیف وسیعی از محصولات زراعی نظیر گندم و جو ( به عنوان محصولات استراتژیک ) داریای قابلیت اجرا بوده و منجر به صرفه جوئی در حجم آب مصرفی این عرصه ها می شود