مدیریت تلفیقی کنترل بیولوژیک محور کرم میوه خوار خرما

نوع رسانه: نشریه فنی
نویسنده : مسعود لطیفیان
تعداد صفحات: 9
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 362
تعداد دریافت فایل: 91