راهنمای شناسایی مزرعه‌ای خانواده‌های شپشک‌های گیاهی (Coccoidea در ایران

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
سایر
نویسنده : معصومه مقدم
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 422
تعداد دریافت فایل: 225