راهنمای برنامه‌ریزی آبیاری گندم در ارومیه و میاندوآب

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
غلات
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات خاک و آب
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 475
تعداد دریافت فایل: 324