تولید مینی تیوبر سیب زمینی در سیستم آئروپونیک (هواکشت)


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات