افزایش ماندگاری محصولات باغی با استفاده از پوشش های زیست تجزیه پذیر

نوع رسانه: بروشور
کلیدواژگان / برچسب ها :
محصولات باغی
تعداد صفحات: 23
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 304
تعداد دریافت فایل: 138