جهش‌زایی ارقام سیب زمینی با ماده‌ی جهش زای EMS برای گزینش ژنوتیپ‌های متحمل به محدودیت آبی در شرایط درون‌شیشه ای


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات