شناسایی آفت کرم سیب و روش های کنترل آن

  • نوع رسانه : فیلم آموزشی - ترویجی
  • موضوعات : آفات و بیماری ها باغبانی
  • کلیدواژگان / برچسب ها: بهینه ,گلخانه,

  • تعداد مشاهده
    تعداد دریافت فایل

توضیحات