کنترل خسارت تشی با استفاده از مواد دورکننده و توری سیمی در باغات و جنگل‌ها

قیمت الکترونیکی : رایگان

تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

مورد تایید موسسه تحقیقات گیاهپزشکی و دارای شماره فروست ملی از مرکز اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی.