کنترل خسارت تشی با استفاده از مواد دورکننده و توری سیمی در باغات و جنگل‌ها

موضوعات :
جنگل
تعداد صفحات: 12
تاریخ انتشار: 1396
قیمت الکترونیکی : رایگان

مورد تایید موسسه تحقیقات گیاهپزشکی و دارای شماره فروست ملی از مرکز اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 445
تعداد دریافت فایل: 203