روش‌های تشخیص، ردیابی و برخی میزبان‌های آن در ایران (Xylella fastidiosa)

نوع رسانه: نشریه فنی
نویسنده : ناصر امانی فر
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 715
تعداد دریافت فایل: 281