بررسی مبارزه بیولوژیکی با استفاده از قارچ متارهیزیوم انیزوپلیا روی ملخ کوهاندار تاغ 9

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
سایر
تعداد صفحات: 27
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 180
تعداد دریافت فایل: 117