اثر خاک ورزی حفاظتی بر ذخیره رطوبت خاک و عملکرد گندم دیم در منطقه سردسیر آذربایجان شرقی

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
سایر
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 889
تعداد دریافت فایل: 799