ورمی کمپوست

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
سایر
تعداد صفحات: 20
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395

در کشور ما چند سالی است که پرورش متمرکز کرم خاکی و تولید کود ورمی کمپوست آغاز شده و در فرایند مصرف تولید بهینه محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. نشریه ترویجی حاضر، حاصل تلاش کارشناس مسئول امور زنان روستائی، مدیریت باغبانی و مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی برای علاقه مندان به تولید کود ورمی کمپوست است.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 668
تعداد دریافت فایل: 831