تاثیر کاربرد گچ معدنی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاک های سدیمی و عملکرد گندم

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
سایر
کلیدواژگان / برچسب ها :
گچ معدنی، خاک سدیمی، عملکرد گندم
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 403
تعداد دریافت فایل: 203