تاریخ کاشت و تراکم مناسب گندم در اراضی شور استان فارس

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
غلات
کلیدواژگان / برچسب ها :
گندم، اراضی شور
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 216
تعداد دریافت فایل: 79