سالیکورنیا، گیاهی متحمل به آب دریا

نوع رسانه: نشریه ترویجی
کلیدواژگان / برچسب ها :
گیاهی متحمل به آب دریا
تاریخ انتشار: 1396

شماره ثبت در مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی 52527 به تاریخ 96/08/22 است
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 739
تعداد دریافت فایل: 764