کاشت داشت و برداشت مکانیزه پنبه

نوع رسانه: نشریه ترویجی
شابک: 978-9645203779
تاریخ انتشار: 1396

شماره ثبت در مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی 82742 به تاریخ 96/9/29 است
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 1,509
تعداد دریافت فایل: 1,228