اهمیت و روش های هویت گذاری گوسفند و بز

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
دام سبک
نویسنده : نادر پاپی
شابک: 978-9645203830
تاریخ انتشار: 1396

شماره ثبت در مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی 52743 به تاریخ 96/9/29 است
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 1,777
تعداد دریافت فایل: 1,629