گندم دوروم ساجی (مناسب برای شرایط دیم و آبیاری تکمیلی در مناطق معتدی)


امتیاز دهی
فایل PDF (1173 K)

تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل