بهداشت تولید شیر و فراورده های شیر

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
دام سنگین
نویسنده : آقای عیسی عزتی
تعداد صفحات: 16
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1379
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 184
تعداد دریافت فایل: 193