سه عملیات متفاوت پس از برداشت میوه مرکبات در یک نگاه

نوع رسانه: بروشور
نویسنده : هادی ایزدی
کلیدواژگان / برچسب ها :
مرکبات
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 172
تعداد دریافت فایل: 157