سرقرمزی در میگوهای پرورشی

نوع رسانه: پوستر
کلیدواژگان / برچسب ها :
میگو
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 243
تعداد دریافت فایل: 32