گندم دهدشت مناسب کشت در شرایط دیم نیمه گرمسیری1

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
غلات
تعداد صفحات: 9
نوبت چاپ: دوم
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 811
تعداد دریافت فایل: 305