عوامل تاثیر گذار بر بیابان زایی و بیابن زدایی در استان کرمان

نوع رسانه: بروشور
موضوعات :
بیابان
تاریخ انتشار: 1391
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 113
تعداد دریافت فایل: 71