تعیین هویت و شناسایی عوامل بیماریزای عفونی آبزیان کشور و راهکارهای پیشگیری، کنترل و درمان آنها

نوع رسانه: کتاب
کلیدواژگان / برچسب ها :
بیماری
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد صفحات: 156
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 459
تعداد دریافت فایل: 670