برخی ازعوامل مدیریتی، فیزیکی و شیمیایی آب، در کنترل بیماری لکه سفید میگو

نوع رسانه: پوستر
کلیدواژگان / برچسب ها :
لکه سفید میگو
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 318
تعداد دریافت فایل: 88