بیماریهای باکتریایی اولویت دار در مزارع پرورشی قزل آلای رنگین کمان

نوع رسانه: بروشور
کلیدواژگان / برچسب ها :
قزل آلای رنگین کمان
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 369
تعداد دریافت فایل: 185