بررسی اقتصادی ضایعات گندم وروش های کاهش آن

  • وزن: 65 گرم

  • تعداد مشاهده
    تعداد دریافت فایل

    توضیحات

    ضایعات از جمله مواردی است که بشر همواره درگیر آن بوده و در صورت رعایت نکردن موارد فنی روز به روز به میزان ضایعات افزوده شده و مشکلات بعدی را بدنبال دارد و انرزی های زیادی را از دست می دهیم لذا در مورد گندم نشریه مذبور به بررسی ضایعات در مراحل مختلف پرداخته و نکاتی کاربردی را بیان می نماید .