بررسی اقتصادی ضایعات گندم وروش های کاهش آن

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
غلات
کلیدواژگان / برچسب ها :
ارزش اقتصادی
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1396
وزن : 65 گرم

ضایعات از جمله مواردی است که بشر همواره درگیر آن بوده و در صورت رعایت نکردن موارد فنی روز به روز به میزان ضایعات افزوده شده و مشکلات بعدی را بدنبال دارد و انرزی های زیادی را از دست می دهیم لذا در مورد گندم نشریه مذبور به بررسی ضایعات در مراحل مختلف پرداخته و نکاتی کاربردی را بیان می نماید .
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 143
تعداد دریافت فایل: 1,358