تعیین مکان و معرفی نوع قفس و گونه مناسب برای پرورش ماهی در قفس های شناور در منطقه جنوبی دریای خزر با استفاده از پارامترهای زیستی، غیر زیستی و آلاینده های زیست محیطی


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات